- práce v oblasti účetnictví od roku 1995
- profesionální přístup
- rozumné ceny

 

 

 

Daňová evidence
Účetnictví
Daňová přiznání
Odkazy

1. Zpracování dokladů v české i cizí měně (příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, vydané a přijaté faktury, bankovní výpisy).

2. Evidence (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, krátkodobý hmotný a nehmotný majetek).

3. Vedení mzdové agendy (pro malé organizace do 25 zaměstnanců).

4. Vedení knihy jízd.

5. Vyúčtování a evidence pracovních cest.

6. Jednání a zastupování na úřadech.

7. Roční zpracování účetnictví (peněžní deník+protokol o změnách, kniha vydaných a přijatých faktur, inventární seznam, výkaz příjmů a výdajů, výkaz majetku a závazků, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, přiznání k dani z příjmu fyz.osob).

8. Další účetní práce dle dohody.

9. Možnost vedení účetnictví přímo u klienta na jeho účetních programech.

10. Vlastním licenci na vedení daňové evidence v programu "ÚČTO":


11. Zkušenosti s vedením daňové evidence v programu "POHODA":


1. Zpracování dokladů v české i cizí měně (příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, vydané a přijaté faktury, bankovní výpisy).

2. Evidence (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, krátkodobý hmotný a nehmotný majetek).

3. Vedení mzdové agendy (pro malé organizace do 25 zaměstnanců).

4. Vedení knihy jízd.

5. Vyúčtování a evidence pracovních cest.

6. Jednání a zastupování na úřadech.

7. Roční zpracování účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence, kniha vydaných a přijatých faktur, inventární seznam, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob).

8. Další účetní práce dle dohody.

9. Možnost vedení účetnictví přímo u klienta na jeho účetních programech.

10. Vlastním licenci na vedení účetnictví v programu "STEREO":


Přiznání k dani z příjmu fyzických osob + přehledy pro ZP a OSSZ: 1500,-Kč.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob + rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha: 1500,-Kč.

Přiznání k DPH: 200,-Kč.

Kontrolní hlášení: 200,-Kč.

Přiznání k silniční dani: 200,-Kč.

Roční vyúčtování ze závislé činnosti: 200,-Kč.

Roční vyúčtování srážkové daně: 200,-Kč.